DENİZ SUYU TERS OZMOS SİSTEMLERİ

deniz suyu ters ozmos (1)

Deniz suyu reverse ozmos sistemleri, mevcut su kaynaklarının yetersiz kaldığı, deniz suyu kullanımının zorunlu hale geldiği yerleşimlerde ve işletmelerde kullanılmaktadır. Deniz sularının arıtımı için dizayn edilmiş modellerdir. TDS’i 50.000’e kadar olan suların arıtımında kullanılır. 1 m3 / günden başlayarak çok yüksek tüketim kapasitelerini tek gövdede karşılayan modellerin projelendirilmesi mümkündür. Sistemlerin tasarımlarında suyun tam kimyasal analizi ve ön arıtım sisteminin belirlenmesi çok büyük önem taşır. Sistem komple olarak bir kumanda panosundan yönetilir. Modeller istenildiği taktirde otomatik membran yıkama sistemi ile donatılabilir. Membran dış kapları PVC veya paslanmazdan yapılabilir. Proseste oldukça yüksek basınçlar uygulandığından üretimin bütün safhalarında kullanılan malzemeler buna uygun olarak hesaplanır.

deniz suyu ters ozmos (2)