REÇİNE

mineraller (6)

Reçine iyon değiştirme işleminde sudaki erimiş tuzları uzaklaştırmak için, özel olarak üretilmiş polimer boncuklarıdır. Arıtma, su yumuşatma ve su saflaştırma sistemlerinde kullanılır. Su yumuşatma reçinesi sodyum bazlı katyonik (pozitif yüklü iyonların bulunduğu) reçinedir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları, katyonik reçine yatağından geçerken sodyum iyonları ile yer değiştirir.

Su saflaştırma sistemlerinde, Katyon (Bir eriyikte bulunan pozitif yüklü iyon) giderme ve Anyon (Bir eriyikte bulunan negatif yüklü iyon) giderme reçineleri kullanılır. Katyon giderme reçineleri, kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi katyonlar karşılığında hidrojen (H-)açığa çıkarır. Anyon giderme reçineleri, klor, sülfat, biokarbonat gibi anyonları hidroksit (OH-) iyonlarına dönüştürür. H- ve OH- birleşerek H2O oluşturur.

Reçinelerin kapasiteleri sınırlıdır ve tükendiklerinde değiştirilmeleri gerekir. Anyonik ve katyonik reçine, fiberglas katkılı polipropilen (FRP) karbon çelik veya galvaniz kaplı tankların içine konur.

mineraller (5)